Hvordan fungerer CRT-591-H-kortdispenseren?

Hvordan fungerer CRT-591-H-kortspænderen?

201912181750002581871

Når det er tændt, registrerer kortdispenseren automatisk alle dets fotoelektriske sensorer for at registrere, om kortet er i for tom tilstand eller tom tilstand (med alarmerende signal og summende output) og teste vejens induktorsignal, tast-trykindgang ; forudindstiller kortet automatisk til den ønskede position; udlever kort med høj hastighed eller fange sikkert de ugyldige kort i henhold til kommandoen fra systemklientsiden.

Når der er tændt, hvis der er kort i stakholderen, udfylder dispenser automatisk et kort i spalten og udfører kommandoen for at overføre kortet til sporet, mens en kommando til dispensering modtages, via R / W-kortet for at verificere om kortet skal udleveres normalt, hvis normalt, vent derefter på, at en klient udtrækker kortet, hvis kortet ikke er blevet trukket ud i en bestemt tidsperiode, vil kortet blive genvundet; Hvis udstyret modtager et niveausignal, der skal gendannes i løbet af ventetiden, vil det øjeblikkeligt inddrive kortet igen.