Bemærk til brug af SIM-kort Dispenser CRT-720

Bemærk! Brug af SIM-kort dispenser CRT-720

1.Tilslut strømmen inden vedligeholdelsesoperationen

2.Prophit varm plug (Stik og tag stikket ud med power-on)

3.For tilslutning afbrydes betjening af maskine, ved første frakobling af strømkabel og derefter afbryd kommunikationskablet

4. Hvis maskinen havde genstart, er initialiseringsoperation nødvendig, og følgende initialiserings måde anbefales:

Flyt kortet til IC-kortposition og kalibrere

5.Card uploading og downloading operation:

Når du trykker ned upload / download-knappen, vil kortet bevæge sig opad eller nedad, kortets bevægelse stopper, når knappen slippes. Bevægelsen vil blive tvunget til at stoppe, når kortet allerede er i SIM-kortets funktionsposition.

6.Card-orientering: Hold kammervinklen til venstre og forblive også SIM Chip-fadet opad. Sørg for, at stablerdøren er på plads. (Luk døren til stabler og lås krogen eller låsen)

7.Kortretning i stableren: Åbn døren til stableren og tryk på kortknappen for at flytte kortbakken nedad. Kortets indlæsningsvolumen bestemmes af kortbakkenes placering. Det maksimale kortbelastningsvolumen er 150 picecs (0.76mm). Sørg for, at stablerdøren er tæt og tilsluttet.

8. Hvis HOST-systemet ikke opretter forbindelse til SIM-kortlæser, skal du initialisere maskinen

SIM card dispenser CRT-720